พะเยา ตำรวจพะเยาผู้สูงอายุร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันเข้าทำความสะอาดพุทธอุทยาน ภายในบริเวณวัดพระธาตุจอมศีล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนานอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมฉันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

พระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าวาดวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นำราชการตำรวจในพื้นที่ พร้อมกับกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล เข้าทำการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่พุทธอุทยาน วัดพระธาตุจอมศีล สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม

โดยได้ร่วมกันเข้าทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ตามโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะตามกำลังความสามารถของผู้สูงอายุ ที่จะร่วมกิจกรรมในการทำความดีครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมฉันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันและให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนั้นยังสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวม