กองพลพัฒนาที่ 3 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จัดงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบริจาคโลหิต


วันที่ 25 มิถุนายน.2562 ที่ห้องประชุม ศูนย์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมบริจาคโลหิต และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3

การจัดงานในครั่งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ และ สภากาชาดไทย เชียงใหม่

สำหรับผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตให้แก่ รพ.มหาราชเชียงใหม่ จำนวน 107 คน ผ่านเกณฑ์บริจาคได้ จำนวน 80 คน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 27 คน มีจำนวนโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 34,900 CC.

ในส่วนของการบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 133 คน ผ่านเกณฑ์บริจาคได้ จำนวน 96 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน มีจำนวนโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน 38,400 CC. รวม ทั้งนี้รวมจำนวนโลหิตที่บริจาคในครั้งนี้ จำนวน 73,300 CC.