จังหวัดตาก ติวเข้ม นักการเมือง อปท. ก่อนเลือกตั้งจริง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดอาวุธทางปัญญา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “เลือกตั้งครั้งใหญ่ใกล้ถึง”โดยมีนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายประสาน สิทธิชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เป็นวิทยากร โดยค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมนาทั้งหมดครั้งนี้ ใช้งบส่วนตัว ของนายอุดร ตันติสุนทร และมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้สนใจจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวตาก กว่า 250 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสุัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคเย็น ในวันเดียวกัน

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง การให้ความรู้ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์กับนักการเมือง ที่ผ่านมา เลือกตั้งแต่ละครั้ง สอบตกประมาณร้อยละ 50 สืบเนื่องไม่เข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริง วันนี้ นักการเมืองตาก ได้ประโยชน์ในระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร และอื่น ๆ จากรองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และได้รับแจกเอกสาร ไว้ศึกษาล่วงหน้าขอฝากผู้เข้าสัมมนา ฯ ในครั้งนี้ ตั้งใจเก็บความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต้องยอมรับว่า นักการเมืองหน้าเก่า-ใหม่ ตกม้าตาย สังเกตได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่ผ่านพ้นไปไม่กี่วัน

“เลือกตั้ง อบจ. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จะมีขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้นักการเมืองตากที่จะลงผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เข้าประชุมสัมมนา และผู้ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม มั่นศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะทำงาน ส่วนประชาชน เจ้าของคะแนนเสียง ให้พิจารณาอย่างถ่องแท้ คัดเลือกคนดี ๆ มีความรู้ความสามารถไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีเรื่องทุจริต เข้ามาทำงาน อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น เลือกตั้งแต่ละครั้ง คนไม่ทำงานประวัติด่างพร้อย สอบตกร้อยละ 50 เป็นเรื่องเตือนความจำของชาวตาก ในการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง ที่จดจำเสมอ” นายอุดร กล่าว

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาให้ความรู้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและให้เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนนายประสาน สิทธิชุม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากมาให้ความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยมี ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 255 คน

สบเกษม แหงงาม ภาพ/ข่าว