จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัย ตลอดทั้งปี


วันนี้ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,000 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัย ตลอดทั้งปี

 

โดยเริ่มต้นพิธี ณ วัดปากแคว ตำบลบากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จากนั้นประธานจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัย ตลอดทั้งปี ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร และการมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางโดยเฉพาะรถจักรยาน และผู้ที่เดินเท้า โดยจังหวัดสุโขทัยจะเข้มงวดดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก