ข่าวสังคม

แม่สอด เจ้าหน้าที่ตรวจสถานบันเทิง พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เพื่อป้องปรามปัญหาสังคม และอาชญากรรม ในห้วงวันมาฆบูชา

แม่สอด เจ้าหน้าที่ตรวจสถานบันเทิง พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เพื่อป้องปรามปัญหาสังคม และอาชญากรรม ในห้วงวันมาฆบูชา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์2561 นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอแม่สอด สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เพื่อออกตรวจสถานบันเทิง ในพื้นที่แนวชายแดน ของจังหวัดตาก ในห้วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา

ทั้งนี้ได้มีการออกตรวจสถานบันเทิง ใจกลางเมืองเทศบาลนครแม่สอด และพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอแม่สอด โดยมีการเข้มงวด ในหลายด้าน ทั้งการปราบปรามการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฝ่าฝืนประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา การเปิดเกินเวลา การป้องปราบกลุ่มเด็กและเยาวชน มาใช้บริการ ตลอดจนการปราบปรามปัญหายาเสพติด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆ และปัญหาอาชญากรรม

อย่างไรก็ตามสำหรับการออกตรวจในครั้งนี้ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close