นายอำเภอจุน เร่งขอฝนหลวง  นาข้าว ต้นข้าว เริ่มแห้งตาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เริ่มกระทบหนักหลังนาข้าวที่เกษตรกรได้ทำการหว่านไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย ขณะที่นายอำเภอเร่งขอฝนหลวงเข้าทำการช่วยเหลือ รวมทั้งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ให้ช่วยประคับประคองสถานการณ์โดยการปล่อยน้ำ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนพื้นที่ทางทางการเกษตรบางส่วน ที่สามารถจะใช้น้ำจากระบบชลประทานได้

นายอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ต้องเข้าตรวจสภาพความแห้งแล้งในพื้นที่นาข้าว ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุนหลังได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงนานนับสัปดาห์ ส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านไว้ และได้งอกออกมาเริ่มแห้งเหี่ยวและตายเป็นบริเวณกว้าง โดยเกษตรกรในพื้นที่ ระบุว่า หลังปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาเกษตรกรได้เริ่มทำการไถหว่านข้าวกล้าลงในแปลงนา เพื่อที่จะรอฝนที่ตกมาในช่วงนี้ แต่จนถึงขณะนี้นับเวลานานมากกว่าหนึ่งสัปดาห์เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจึงส่งผลให้พื้นที่ขาดน้ำ รวมทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนจัด จึงส่งผลให้ต้นข้าวเริ่มแห้งเหี่ยวตาย


ขณะที่ว่าที่ร้อยตรี เสถียร เวียงลอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่าหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการหว่านข้าวกล้าในแปลงนา เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาพบว่าข้าวได้เริ่มงอกและยืนต้นแล้ว แต่ในขณะนี้เกิดเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง จึงให้ทำให้นาข้าวของเกษตรกรที่หว่านแล้วขาดน้ำ และประสบกับภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วง จึงทำให้ต้นข้าวกล้าเริ่มแห้งเหี่ยวซึ่งขณะนี้ได้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ขณะที่นายอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในพื้นที่ได้รับผลกระทบปัญหาในเรื่องของน้ำ รวมทั้งสภาวะฝนทิ้งช่วงจนเกิดปัญหาแล้งกระทบในพื้นที่โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร และบางส่วนในเรื่องปัญหาของน้ำอุปโภคบริโภคที่เริ่มจะส่งผลกระทบโดยขณะนี้ทางอำเภอได้ทำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในเรื่องน้ำผู้บริโภคขอให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวก่ำและอ่างเก็บน้ำ น้ำจุน ระบายน้ำเข้าทำการช่วยเหลือ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอจุนได้ทำการผลิตน้ำประปา ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรนั้นก็ได้บอกกล่าวให้กับทางผู้นำชุมชนทั้งองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการในเรื่องการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าทำการช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านวิกฤติตรงนี้ไป นอกจากนั้นในส่วนของทางอำเภอ ก็ยังได้เร่งที่จะขอฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน ซึ่งในขณะนี้คาดว่าหากมีฝนตกลงมาในช่วงสัปดาห์นี้ ก็จะสามารถที่จะทำให้เกษตรกรรอดพ้นจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ไปได้ และขณะนี้ทางอำเภอก็ยังได้ติดตามปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บน้ำต่างๆ เพื่อให้มีการที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี เสถียร เวียงลอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (เสื้อดำ )

สัมภาษณ์…นายอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา(สวมหมวกเสื้อสีฟ้า)

สำหรับในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทำนากว่า 12,000 ไร่ ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ทำการหว่านข้าวกล้าแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่คาดว่าจะส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรมากกว่า 40 เปอร์เซนต์ได้รับความเสียหายทั้งหมด