แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค 

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ .พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค   ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔(ศอญ. จอส.๙๐๔วปร.) ได้มีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ โดยมีฝ่ายอำนวยการจิตอาสาผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวงผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบายรวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล     

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค   ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค   และประชุมระดับผู้ปฎิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัด. ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กองพล,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มณฑลทหารบก  และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจำรุ่นที่ ๑/๖๑, รุ่นที่/๖๑,  รุ่น      ที่/๖๒ รวมทั้งหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ ๑/๖๒ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะทำงานทุกฝ่ายและวิทยากรจิตอาสา๙๐๔ทุกรุ่นมารับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ