พิษณุโลก แถลงข่าวการจัดประกวดนางงามพิษณุโลก เส้นทางสู่เวทีนางสาวไทย

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น โรงแรมภัทธารารีสอร์ท แอนต์สปา จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประกวดนางงามพิษณุโลก นางภัทรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก ประธานการจัดประกวดนางงามพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายศุภกุล รัตนาคม ประธานหอการค้าพิษณุโลก นางสุวิมล เกตศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางพัฒน์นรี พานิชเกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 46

พร้อมด้วยนางณัฐกาญจน์ เสนเนี่ยม รองผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทย นางสาวปริศนา กัมพูสิริ น้องโบว์ลิ่ง นางสาวไทยประจำปี 2555 นางสาวสุปภาดา ภูรีพงษ์ น้องใหม่ รองนางสาวไทยอันดับ 2 ปี 2559

สำหรับปารแถลงข่าวการประกวดนางงามพิษณุโลก ประจำปี 2562 สู่เวทีนางสาวไทย เพื่อเป็นตัวแทนความภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกสู่เวทีนางสาวไทยระดับประเทศ หรือระดับสากล กองประกวดนางงามพิษณุโลก 2562

หลักเกณฑ์การประกวดที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรมและเป็นผู้ที่มีความสวยงามทั้งภายในและภาพลักษณ์บุคลิกลักษณะที่สื่อถึงความเป็นสตรีพิษณุโลกที่ทรงคุณค่า น่าภาคภูมิใจ ทันสมัย มีความรู้ความสามารถฉลาดรอบรู้ในระดับที่ยอมรับในสังคม และเป็นตัวแทนที่ทรงเกียรติและศักดิ์ศรีสตรีงามของชาวพิษณุโลก เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562 โดยสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ วิทยาลัย ด้วยความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกอย่างภาคภูมิ

การประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ Facebook Fanpage นางงามพิษณุโลก 2562 สามารถส่งข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ที่ E-mail:missthailand2019 .phitsanulok@hotmail.com/ID Line:mth2019

ทั้งนี้ จะมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดเพื่อทำกิจกรรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น .ถึง 18.00 น. ณ โรงแรมภัทธารารีสอร์ท แอนด์สปา พิษณุโลก โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น. โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก