ข่าวเศรษฐกิจ

หอการค้าแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย

หอการค้าแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ และรองประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยประธานหอการค้า และเลขาธิการหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1 / 2561

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมที่บริเวณสวนสนข้างอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ภายในศูนย์โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ ตลอดจนกำหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนภารกิจหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดภาคเหนือในปี 2561 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวเชิญชวนนักธุรกิจ และผู้ประกอบการค้าในจังหวัดภาคเหนือ เข้ามาร่วมลงทุน และร่วมทำการค้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะการค้าช่องทางชายแดน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดลอยกอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งบันทึกความร่วมมือเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน เพื่อเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close