อนาคตใหม่ 10 จังหวัดเหนือ หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ร้านกาแฟลับแลคลับ เขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าคณะทำงานของพรรคอนาคตใหม่ 10 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วย แพร่ ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิจิตร และพิษณุโลก ร่วมกันแถลงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าให้การสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2560

นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เตรียมเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560นั้น ในนามของสมาชิกและแกนนำภูมิภาคของพรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั้งที่มาและเนื้อหาสาระไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนบางกลุ่ม และเพื่อการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะ ผลพวงและพิษร้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เห็นมาแล้วว่ามีอะไรบ้าง

นายอภิสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ออกแบบมาเพื่อให้ยากต่อการแก้ไข แต่ถ้าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าแก้ไขให้ได้ วันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และผู้อยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ร่วมมีจุดหมายเดียวกันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกภูมิภาค จะร่วมกันรณรงค์กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับการทำหน้าที่ของ ส.ส.ในสภา เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จลงได้นั้นคือ รัฐธรรมนูญจะต้องถูกแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน