กองบิน ๔๖ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

598

กองบิน ๔๖ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย นางพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ มอบเงินสนับสนุน สมทบทุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค
ให้กับนางสาว วิรัตน์ กรณีกิจ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ณ บ้านเลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒