กองบิน ๔๖ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย นางพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ มอบเงินสนับสนุน สมทบทุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค
ให้กับนางสาว วิรัตน์ กรณีกิจ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ณ บ้านเลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒