พิษณุโลก บ่อบำบัดน้ำเสียสูญงบ 510 ล้านบาท ยังไม่สามารถใช้งานได้ ปล่อยท่อน้ำทิ้งลงแม่น้ำน่าน 23 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีท่อน้ำทิ้งเทศบาลนครพิษณุโลก ปล่อยท่อน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำน่าน ทั้งฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก ที่ไม่ผ่านการบำบัด ทั้งนี้ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเทศบาลนครพิษณุโลก ออกไปตรวจสอบสถานีบำบัดน้ำเสียหรือปั๊มสเตชั่นPUMP STATION (PS)ทั้ง 6 จุดจะต้องส่งต่อไปยังระบบบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แต่สถานีบำบัดน้ำเสียทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัดหนองอีเฒ่า มีขึ้นเพียง 116 หน่วย ตามข่าวที่รายงานไปแล้วนั้น

บ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่าจังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2541 ในสมัยนายยิ่งพันธ์  มนะสิการ ขณะดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 379,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อระบายน้ำเสียไหลไปสู่ระบบบ่อบำบัดที่บ้านหนองอีเฒ่า

การก่อสร้าง PS 1-3 เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้าง และจุด PS 4  PS 5 และ PS 6 กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อส่งต่อไปยังระบบบ่อบำบัดหนองอีเฒ่า แต่ไม่สามารถใช้งานได้  ต่อมาในระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณซ่อมแซม 59,000,000 บาท และ81,000,000 บาท 

ภายหลังส่งมอบให้กับเทศบาลนครพิษณุโลก ในปี 2560 แต่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เนื่องจากระบบเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องเพิ่มในบางสถานี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมอีกจำนวนหนึ่ง จึงไม่สามารถเดินเครื่องได้ ประกอบกับเทศบาลนครพิษณุโลกประสบปัญหาต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูงในการจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

สำหรับสถานีบำบัดน้ำเสียPS 4 คือจุดรวมรวมท่อบำบัดน้ำเสียจากPS 1-2-3 ในเขตตัวเมืองคือ

PS 1 คือจุดรวมท่อบริเวณหลังโรงแรมลาพาโลม่า

PS 2 คือจุดรวมท่อบริเวณหลังวัดท่ามะปราง

PS 3 คือจุดรวมท่อถนนพญาเสือบริเวณก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

ทั้ง3 จุดไม่สามารถสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้จึงไม่สามารถดึงน้ำทั้ง3 จุดรวมรวมมาส่งที่PS 4

PS 4 คือจุดรวมน้ำเสียส่วนใหญ่ในเมืองย่านเศรษฐกิจรวมทั้งหมดบริเวณโคช้าง พบว่ากำลังซ่อมระบบไฟฟ้า จึงใช้ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีงานซ่อมระบบท่ออีก PS 5 และ PS 6 ไม่มีกระแสไฟฟ้าเช่นกันเหตุจุด PS 4 ไม่สามารถเดินเครื่องได้ จึงกระทบต่อสถานีอื่นๆอีกด้วย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ท่อน้ำทิ้งของในเขตตัวเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันออกไปสู่ 3 แหล่งใหญ่ๆคือ1.แม่น้ำน่าน 2. คลองโคกช้าง 3.ริมทางรถไฟ ซึ่งแหล่งน้ำเสียผสมกับน้ำฝนในจุดคลองโคกช้างและริมทางรถไฟจะไหลไปรวมเป็นแม่น้ำวังทองไหลสู่ตอนล่างต่อไป ตลอดริมแม่น้ำน่าน พบว่ามีท่อน้ำเสียจากฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตก มีทั้งโรงแรม โรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ

ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เปิดเผยข้อมูลว่าท่อน้ำทิ้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 2 ฝั่ง ที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกฝั่งตัวเมือง

1.บริเวณหน้าวัดโพธิญาณ

2.คลองมหาดไทยโรงสีภาคเหนือ

3.สามแยกประตูมอญ

หลังวัดใหญ่

4.หัวตะพานนเรศวร

5.หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

6.หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

7.หัวสะพานเอกาทศรถ

8.หลังวัดท่ามะปราง

9.ใกล้วัดท่ามะปรางตลาดข้าวต้มริมน้ำ

10.คอนโดทรัพย์ทวี11.หลังพิษณุโลกราม่า12.โรงสีไฟใกล้วัดท่ามะปราง

13.เชิงสะพานสุพรรณกัลยา

14.วัดพันปี

15.ซอยชาติศาสน์ใกล้วัดพันปี16.ซอยบรมไตรโลกนาถ12

ท่อน้ำทิ้งฝั่งทิศตะวันตก

1.หน้าศาลกลางจังหวัด

2.หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)

3.หน้าโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

4.หน้าชลประทานจังหวัด

5.ซอยประชาอุทิศ7

6.ซอยประชาอุทิศ9

7.หน้าวัดจันทร์ตะวันตก