เชียงใหม่ สวนสัตว์เปิดตัวน้อง “ไทเกอร์” แพนด้าแดง เชิญชวนนักท่องเที่ยวชม

982

เชียงใหม่ สวนสัตว์เปิดตัวน้อง “ไทเกอร์” แพนด้าแดง เชิญชวนนักท่องเที่ยวชม

วันที่ 21 มิถุนายน 3562 ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักน้อง “ไทเกอร์” เพศผู้ อายุ 6 ปี โดยได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดูแลแพนด้าแดง และรอให้แพนด้าแดงปรับสภาพเข้ากับที่อยู่ใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงส่วนจัดแสดงให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยจัดเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด และส่วนห้องแอร์ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแพนด้าแดงผ่านกระจกใสได้ตลอดเวลา

“แพนด้าแดง” เป็นสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกับกลุ่ม “แรคคูน” แพนด้าแดงมีนิ้วถึง 6 นิ้วที่พิเศษ เพื่อช่วยในการจับใบไผ่เหมือนแพนด้ายักษ์ มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งใกล้เคียงกับถิ่นอาศัยของแพนด้ายักษ์ พบได้ในประเทศจีน ภูฏาน เมียนมาร์ ปัจจุบันแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าหายาก อาหารหลักของแพนด้าแดงจะเป็นใบไผ่ นอกจากนี้ก็กินลูกสน รากไม้ ลูกไม้ เห็ด บางครั้งกินไข่นก และลูกนก จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ชมความน่ารักของ “ไทกเกอร์” ได้ทุกวัน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่