พะเยา ฝนทิ้งช่วงนานนับสัปดาห์น้ำกว๊านพะเยาลดลงเหลือเพียง 11.33 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนานนับสัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 11.33 ล้านลูกบาศก์เมตร จนทำให้เริ่มสามารถสังเกตเห็นสันดอนหลายจุด ขณะที่คุณภาพน้ำกว๊านพะเยายังคงอยู่ในระยะเฝ้าระวังในเรื่องคุณภาพน้ำ และคาดว่าหากไม่มีฝนตกเติมลงมาในพื้นที่ ระยะหนึ่งอาทิตย์นี้ปริมาณน้ำจะเข้าสู่วิกฤติเหมือนปี 2559

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมองเห็นสันดอนของพื้นดินบริเวณกว๊านพะเยาเป็นวงกว้าง โดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 11.33 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังคงไม่มีน้ำเข้าเติมพื้นที่กว๊านพะเยา คาดว่าภายในสัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ และไม่มีปริมาณน้ำเติมลงสู่กว๊านพะเยา คาดว่าจะเหลือปริมาณน้ำเพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์กว๊านพะเยา รวมทั้งการผลิตน้ำประปา และจะเข้าสู่วิกฤติเหมือนในปี 2559 ล่าสุดจนถึงขณะนี้ในพื้นที่ยังคงไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ได้เลย ขณะที่ทางจังหวัดเตรียมการที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้คงจะต้องเตรียมการที่จะหาแหล่งน้ำสำรองเข้าเติมพื้นที่กว๊านพะเยา เหมือนปี 2559