ผู้ว่าฯพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอบางระกำ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

1078

ผู้ว่าฯพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอบางระกำ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 . นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายก อบต.หนองกุลา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ ตรวจความพร้อมรอบสุดท้ายก่อนการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เสด็จทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ในพระอุปถัมภ์

สำหรับการเตรียมในด้านต่างๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ลำดับขั้นตอนพิธีการฯ การปลูกต้นไม้ และการจัดเตรียมความพร้อมอื่นๆ โดยมีพระครูปลัดเถรานุวัตร ผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ร่วมตรวจความพร้อม และการเตรียมงานด้วย ณ วัดบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ

กำหนดการ เวลา 09.15 .สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมืองพิษณุโลกเวลา 10.00 .เสด็จถึงวัดบึงบอน เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เฝ้ารับเสด็จ