พะเยา เกษตรกรปลูกมะละกอฮอลแลนด์แบบอินทรีย์ สร้างรายได้งาม

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่เคยทำนาปลูกมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์ แบบอินทรีย์สามารถขายจำหน่ายสร้างรายได้เป็นอย่างดีจนผลผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาด ล่าสุดขยายพื้นที่ปลูกกว่าอีก 500 ต้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด

นายปรีชา การเร็ว เกษตรกรวัย 57 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์ที่เขาปลูกไว้ประมาณ 300 ต้น บริเวณพื้นที่ ที่เคยใช้เป็นแปลงนาข้าว โดยเขาได้หันมาปลูกมะละกอสายพันธุ์ฮอล์แลนด์ ที่เพาะขยายพันธ์ด้วยตนเอง มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีโดยล่าสุดสามารถเก็บผลผลิตได้ และสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดีจนไม่เพียงพอกับความต้องการของการตลาด

นายปรีชา เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนเองดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำนา พอหลังจากหมดวาระก็เดินทางไปทำงานในบริษัทที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภรรยาของตนเองนั้นก็มีอาชีพในการขายผลไม้ตามตลาด หลังจากที่ตนเองกลับมาอยู่บ้านและได้ช่วยภรรยาทำการขายผลไม้ แต่พบว่ามะละกอที่นำมาขายนั้นมีรสชาติที่จืด จึงได้ทำการหาซื้อมะละกอที่มีสายพันธุ์ดีนำมาเพาะพันธ์พบว่ามะละกอพันธ์ฮอลแลนด์ดังกล่าว นั้นมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อย จึงได้ทำการเพาะพันธ์และนำมาปลูกเริ่มต้นที่ 300 ต้น โดยใช้วิธีการปลูกแบบชีวภาพ และหลังเก็บผลผลิต พบว่ามีรสชาติที่อร่อยและสามารถที่จะขายได้เป็นอย่างดี

โดยตนเองสามารถจะเก็บผลผลิตนำไปจำหน่าย หลังจากที่มะละกอมีอายุประมาณ 8 เดือน แล้วก็จะให้ผลผลิต ซึ่งหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วมีลูกค้าต้องการซื้อเป็นจำนวนมากจนไม่พอขายเนื่องจาก มะละกอที่ตนเองปลูกนั้นจะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์จึงทำให้มีรสชาติที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะจำหน่ายในราคาส่งที่กิโลกรัมละ 20 บาท และหากขายปลีกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท

ในแต่ละรอบนั้นภายในหนึ่งเดือนก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ 5 รอบ ซึ่งสามารถสร้างรายได้หากเทียบกับการทำนาแล้วการปลูกมะละกอดังกล่าวจะสร้างรายได้มากกว่าการทำนาหลายเท่า และปัจจุบันก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกอีกกว่า 500 ต้น และจะมีผู้ที่เดินทางมาสั่งจองมะละกอที่ตนเองปลูกไว้อย่างต่อเนื่อง และหากลูกค้าซื้อไปแล้วหากผลผลิตไม่ดีด้อยคุณภาพเราก็จะรับคืนลูกค้าทันที โดยที่ไม่ต้องกังวน

สัมภาษณ์… นายปรีชา การเร็ว อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 235 หมู่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา