ข่าวเศรษฐกิจ

“ทวีกิจ จตุรเจริญคุณ” ไร้คู่แข่ง นั่งเก้าอี้สภาอุตฯตาก สมัยที่ 4 เดินหน้าพัฒนาชูเกษตรอุตสาหกรรม

“ทวีกิจ จตุรเจริญคุณ” ไร้คู่แข่ง นั่งเก้าอี้สภาอุตฯตาก สมัยที่ 4 เดินหน้าพัฒนาชูเกษตรอุตสาหกรรม

รายงานข่าวจากจังหวัดตากว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซอยร่วมแรง อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ประชุมใหญ่ ได้เสนอชื่อนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3 สมัย รับตำแหน่งใหญ่ เป็นรอบที่ 4 ประกาศลั่น พร้อมลุยทำงานพัฒนาศักยภาพเคียงข้างสมาชิก ฯ พัฒนาศักยภาพรองรับ AEC. ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียว เข้าพื้นที่ และสนองนโยบายทำงานในโครงการประชารัฐของรัฐบาล เกษตรอุตสาหกรรม

ในส่วนการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่เหลือจากการคัดเลือกต่อที่ประชุม 17 ท่าน ก่อนหน้านี้ นั้น มอบหมายให้นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ นำไปพิจารณา สรรหาตำแหน่งสำคัญ ๆ ด้วยตนเอง แล้วให้นำเสนอผ่านที่ประชุมวิสามัญ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อแต่งตั้ง ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป้าหมายและตัวชี้วัด นำภาคอุตสาหกรรมชายแดน เกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่ ก้าวรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ปี 2561-2563 และทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัด ภูมิภาค และส่วนกลาง ในอนาคต

นายทวีกิจ กล่าวว่า จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ฯ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อเรียนเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมทำงาน และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าชายแดน การส่งออก เนื่องจากในอนาคตจังหวัดตาก จะเป็นประตูเมืองเชื่อมโยงด้านโลจิสติก จุดกระจายสินค้า แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก และเชื่อมเหนือ-ใต้ ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเชียน และยุโรป ในเบื้องต้น จะแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ครบรอบด้าน เชื่อว่า การพัฒนาของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในปี 2561-2563 จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

รายงานแจ้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มีนายสุชาติ วิสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คนแรก ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 สมัย นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ นายอำนาจ นันทหาร นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ติดต่อกัน 2 สมัย เช่นกัน และในการคัดเลือกประธานสภาอุต ฯตาก

ในการประชุมใหญ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เลือกนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ดำรงตำแหน่ง เป็นสมัยที่ 4 กลับมาในรอบแรก รอบสอง และรีเทิร์นรอบ 3 (ปี 2559-2561) ต่อสมัยที่ 4 ปี 2561-2563

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close