พิษณุโลก บ่อบำบัดน้ำเสีย มูลค่า 379 ล้านบาท 20 ปีมิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเพียง 116 หน่วย

1596

พิษณุโลก บ่อบำบัดน้ำเสีย มูลค่า 379 ล้านบาท 20 ปีมิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเพียง 116 หน่วย

วันที่ 20 มิถุนายน2562 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงกรณีท่อน้ำทิ้งที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ สั่งให้ออกไปตรวจสอบทางผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล

กระบวนการในการทำงานเป็นเรื่องหน่วยงานที่มีหน้าที่ ใครมีหน้าที่บ้างละต้องทำตามหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่กำกับดูแลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ มันต้องรู้การแสวงหาข้อเท็จจริง ผู้ที่รับผิดชอบใครทำหน้าที่อะไรก็ทำกันไปไม่ใช่มารอผลการตรวจสอบนายชัชพงศ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่19 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะตรวจสอบสถานีสูบน้ำและสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก หนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดูจุด( PS) PUMP STATION ทั้ง 6 จุด ตามโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก 

สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย ที่ผ่านมาได้เดินเครื่องบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลมาโดยตลอดแต่หม้อแปลงเสียอยู่ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข เพราะแจ้งช่างให้มาซ่อมแล้ว

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกอ้างว่า ทุกอย่างเดินระบบเคยใช้งานไปแล้ว เพียงแต่หม้อแปลงไฟฟ้าพังเท่านั้น แต่ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่า ส่งไปดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเมื่อใด เนื่องจากสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าแทบไม่ได้ใช้งาน เพราะพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าอาคารหนองอีเฒ่า ระบุว่าเครื่องบำบัดน้ำเสียใช้งานเพียง 116 หน่วยเท่านั้น

บ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่าจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2541 ในสมัยนายยิ่งพันธ์  มนะสิการ ขณะดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 379,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อระบายน้ำเสียไหลไปสู่บ่อบำบัดที่บ้านหนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง

โดยแบ่งงานหรือแบ่งงบประมาณออกเป็น2 ส่วนใช้รางรถไฟที่วิ่งผ่าเมืองเป็นตัวแบ่งเขต379,000,000 บาทกล่าวคือฝั่งตัวเมืองหรือในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้งหมดเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้รับงานก่อสร้างและดูแลPUMP STATION (PS) จำนวน3 จุดส่วนงานโยธาธิการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ก่อสร้างจุดPS 4 จุดPS 5 และจุดPS 6 และโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า

การก่อสร้าง PS 1-3 เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถใช้งานได้อ้างว่า จุด PS 4 และบ่อบำบัดหนองอีเฒ่าไม่แล้วเสร็จ ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณซ่อมแซม 59,000,000 บาท และในระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก 81,000,000 บาท เพื่อว่าจ้างเอกชนมาซ่อมแซม โดยเฉพาะ PS 4 คือจุดรวมรวมท่อบำบัดน้ำเสียจาก PS 1 2 3 ในเขตตัวเมืองคือ

PS 1 คือจุดรวมท่อบริเวณหลังโรงแรมลาพาโลม่า

PS 2 คือจุดรวมท่อบริเวณหลังวัดท่ามะปราง

PS 3 คือจุดรวมท่อถนนพญาเสือบริเวณก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

ทั้ง 3 จุดไม่สามารถสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ จึงไม่สามารถดึงน้ำทั้ง 3 จุดรวมรวมมาส่งที่ PS 4

PS 4 คือจุดรวมน้ำเสียส่วนใหญ่ในเมืองย่านเศรษฐกิจรวมทั้งหมดบริเวณโคช้าง พบว่ากำลังซ่อมระบบไฟฟ้า จึงไม่สามารถใช้การได้ นอกจากนี้ยังมีงานซ่อมระบบท่อ PS 5 และ PS 6 ไม่มีกระแสไฟฟ้าเช่นกันสาเหตุจุด PS 4 ไม่สามารถเดินเครื่องได้

รายงานข่าวแจ้งว่า ท่อน้ำทิ้งภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ปัจจุบันออกไปสู่ 3 แหล่งใหญ่ๆคือ 1.แม่น้ำน่าน 2.คลองโคกช้าง 3.ริมทางรถไฟ ซึ่งแหล่งน้ำเสียผสมกับน้ำฝนในจุดคลองโคกช้างและเรียบริมทางรถไฟจะไหลไปรวมกับคลองโคกช้างในพื้นที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลก และไหลสู่แม่น้ำวังทองตอนล่างต่อไปตลอดริมแม่น้ำน่าน  พบว่ามีท่อน้ำเสียจากฝั่งทิศตะวันออกหรือฝั่งโรงแรมโรงพยาบาลตัวเมืองหลักจำนวน16 ท่อและทิศตะวันตกเป็นโรงแรมอาคารบ้านเรือนและส่วนราชการจำนวน7 ท่อรวมทั้ง 2 ฝั่ง 23 ท่อน้ำทิ้ง