ขบวนการนายหน้า ทำใบเดินทางเมียนมา ด้านชายแดนแม่สาย(คลิป)


วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีขบวนการกลุ่มนายหน้าที่อยู่อาศัยใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และขบวนการกลุ่มนายหน้าของประเทศเพื่อนบ้าน ฉวยโอกาสเป็นช่องทางทำมาหากินเป็นล่ำเป็นสันมีรายได้เดือนกว่าแสนบาท/คน โดยใช้วิธีบวกค่าทำใบเดินทางเพิ่มสูงกว่าความเป็นจริงตามที่ได้กำหนดไว้

ทำให้ผู้ที่ต้องทำใบเดินทางเสียเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าตามที่กำหนดเอาไว้ โดยนายหน้าได้ตกลงเองกับผู้ที่จะทำใบเดินทางในราคา เชียงราย 700 บาท เชียงใหม่ 3,500 บาท สร้างปัญหาให้กับผู้ที่จะทำใบเดินทางเป็นอย่างมาก

ซึ่งเมืองชายแดนด้าน อ.แม่สาย มีข่าวประจำเรื่องของการรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เหมือนว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานข้างเคียง รวมไปจนถึงการเดินทางของผู้ที่มีบัตรหัว 0 ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน และ หัว 6 ทำใบเดินทางไปต่างจังหวัดชั้นในของประเทศไทย ซึ่งจะมีกลุ่มขบวนการนายหน้าที่หาช่องว่างทำมาหากินทำให้เกิดปัญหากับผู้ทำใบเดินทางอยู่มาเป็นเวลานับ 10 ปี ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาทำใบเดินทางกว่า 200 ราย

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////