พิษณุโลก ท่อน้ำทิ้งโผล่ 23 จุด ไหลลงน้ำน่านกลางเมือง รองผู้ว่าฯรุดตรวจบ่อบำบัด 6 สถานี

วันที่ 19 มิถุนายน2562 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบบ่อยำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย นิติกรปกครองจังหวัดนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม นายชำนาญ ชูเที่ยง ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ลงตรวจสอบสถานีสูบน้ำ และสถานีบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก หนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจดูจุด PUMP STATION  (PS) ทั้ง 6 จุด ตามโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก

รายงานข่าวแจ้งว่า ท่อน้ำทิ้งภายในเขตเทศบาล เขตพาณิชย์กรรม ตลาดสด ตัวเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันออกไปสู่ 3 แหล่งใหญ่ๆคือ 1.แม่น้ำน่าน 2. คลองโคกช้าง 3.ริมทางรถไฟ ซึ่งแหล่งน้ำเสียผสมกับน้ำฝนในจุดคลองโคกช้าง และเรียบริมทางรถไฟจะไหลไปรวมกับคลองโคกช้าง ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก และไหลสู่แม่น้ำวังทองตอนล่างต่อไป ฉะนั้นตลอดริมแม่น้ำน่าน  พบว่ามีท่อน้ำเสียจากฝั่งทิศตะวันออก หรือฝั่งโรงแรม โรงพยาบาล ตัวเมืองหลักจำนวน 16 ท่อ และทิศตะวันตกเป็นโรงแรม อาคาร บ้านเรือน และส่วนราชการจำนวน 7 ท่อ

ข่าวแจ้งอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2541 จังหวัดพิษณุโลก ย้ายแพขึ้นบกมาอยู่บ้านคลองโคกช้าง หมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอ้างว่าชาวแพทำให้สิ่งแวดล้อมปฏิกูลทิ้งของเสียลงแม่น้ำน่าน

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสมัยนายยิ่งพันธุ์  มนะสิการ ขณะดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกว่า 370,000,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อระบายน้ำเสียไหลไปสู่บ่อบำบัดที่หนองอีเฒ่า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยแบ่งงาน หรือแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้รางรถไฟที่วิ่งผ่าเมืองเป็นตัวแบ่ง กล่าวคือ ฝั่งตะวันตกของรางรถไฟจนถึงริมแม่น้ำน่านเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้ดูแล PUMP STATION (PS) จำนวน 3 จุด เริ่มปักหมุด PS จากวัดใหญ่ลงมาทิศใต้ของตัวเมืองโดยรวมท่อทั้ง3 จุด

เพื่อส่งต่อไปยังท่อ(PS) จุดที่ 4 พร้อมต่อเนื่องไปยัง PS 5 และ PS 6 ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างทั้ง PUMP STATION  พร้อมเชื่อมไปถึงบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า นอกจากนั้นในระหว่าง ปี2558 – 2560 ยังได้รับงบประมาณ 50,000,000 บาท ละ81,000,000  บาท ในการดูแลซ่อมแซมตามลำดับ

สำหรับท่อน้ำทิ้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกฝั่งตัวเมือง

1.บริเวณหน้าวัดโพธิญาณ

2.คลองมหาดไทยโรงสีภาคเหนือ

3.สามแยกประตูมอญ

4.หัวตะพานนเรศวร

5.หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

6.หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

7.หัวสะพานเอกาทศรถ

8.หลังวัดท่ามะปราง

9.ใกล้วัดท่ามะปรางตลาดข้าวต้มริมน้ำ

10.คอนโดทรัพย์ทวี

11.หลังพิษณุโลกราม่า

12.โรงสีไฟใกล้วัดท่ามะปราง

13.เชิงสะพานสุพรรณกัลยา

14.วัดพันปี

15.ซอยชาติศาสน์ใกล้วัดพันปี

16.ซอยบรมไตรโลกนาถ12

ท่อน้ำทิ้งฝั่งทิศตะวันตก

1.หน้าศาลกลางจังหวัด

2.หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)

3.หน้าโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

4.หน้าชลประทานจังหวัด

5.ซอยประชาอุทิศ7

6.ซอยประชาอุทิศ9

7.หน้าวัดจันทร์ตะวันตก