ข่าวเศรษฐกิจ

พิษณุโลก ผอ.การยางฯ แนะเกษตรกรตัดต้นยางก่อนอายุ25 ปี รับเงินชดเชยทันที 16,000 บาท/ไร่

พิษณุโลก ผอ.การยางฯ แนะเกษตรกรตัดต้นยางก่อนอายุ25 ปี รับเงินชดเชยทันที 16,000 บาท/ไร่


วันนี้ 21 ก.พ.61ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯพิษณุโลกเป็นประธานการแถลง ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อเปิดให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมแถลงผลงานและการดำเนินโครงการ

ผอ.กยท.จ.พิษณุโลก กล่าวว่า นอกเหนือจากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอเพื่อผ่านครม.ถึงแนวทางการแก้ปัญหายางพาราตกต่ำ ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือ ลดการกรีดยาง เพื่อลดปริมาณยางพาราออกสู่ตลาด ตามโครงการ 2 ล้านไร่ ในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งอยู่ในระหว่างหารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับสถาบันเกษตรกร

ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ การตัดโค่นต้นยางพาราก่อนกำหนด ซึ่งปกติ กยท. จะจ่ายให้เกษตรกรเพื่อการปลูกแทนสำหรับต้นยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปีขึ้นไป จำนวนเงินไร่ละ 16,000 บาท แต่เกษตรกรรายใดประสงค์ จะขอรับเงินเพื่อการปลูกแทน สามารถรับเงิน เพื่อโค่นต้นยางก่อนกำหนดหรือก่อน 25 ปี พร้อมกับปลูกพืชชนิดอื่นได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณผลผลิตยางพารา  กยท.มีการนำเสนอโครงการตามขั้นตอนและต้องผ่านมติครม. ซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือ พื้นที่สวนยางพารานั้นจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆจะต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดของครม. ต่อไป

17 จังหวัดภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ  942,700  ไร่ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 178,500  ไร่ อย่างไรก็ตามการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เท่ากับว่าเป็นการลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด หวังดันราคายางพาราให้สูงขึ้น อีกทั้งยังลดกระแสการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง