เชียงใหม่  จัดพิธีเลี้ยงดงและบวงสรวงปู่แสะย่าแสะประเพณีโบราณ

วันที่16 มิถุนายน2562 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเลี้ยงดงและบวงสรวงปู่แสะย่าแสะ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวบ้านในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ประเพณีโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน 9 เหนือ เป็นประจำทุกปีโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่16 มิถุนายน2562 ซึ่งประเพณีเลี้ยงดงเป็นการเซ่นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณผีในป่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล ด้วยความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

อีกทั้งทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี รวมทั้งเป็นกุศโลบายให้ประชาชนรักหวงแหนผืนป่าและไม่บุกรุกทำลายป่าอีกด้วย