“เทวดาบนดอย” จ่าชาติ ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 พร้อมหน่วยงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง

เทวดาบนดอย จ่าชาติ …จ่าสิบเอก วีรขาติ ศิริสอ เสมียนสัสดีอำเภอสามเงา มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก ลงพื้นที่ลัดเลาะชุมชน…ดอยสูง ..พบครอบครัวยากจนต้องการความช่วยเหลือ พักอาศัยในบ้านผุพัง เพียงลำพัง 2 พี่น้อง โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 118/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ต่อมา จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ พร้อมด้วย กำลังพล สัสดีอำเภอสามเงา , จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพบว่า ที่พักอาศัยเป็นเพียงเพิงพักเก่าๆ หลังเล็กๆ ที่กำลังผุพัง ปลูกสร้างด้วยไม้และสังกะสี หลังคาและข้างฝาสังกะสี ภายในบ้าน พบ นาย​ มี​ ดำดิบ​ อายุ​ 64 ปี และ นาง​ แบน​ ยะวัน​ อายุ​ 71 ปี อาชีพเผาถ่าน

สำหรับ นาย มี ดำดิบ มีอาการป่วยรักษาโรคต้อที่ดวงตารับการรักษาด้วยวิธีการลอกต้อออก รวมทั้งเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสวะ ด้วย พักอาศัยอยู่ด้านในเพียงลำพังสองพี่น้อง ขณะที่หลังคาสังกะสีที่ผุพังแสงแดดส่องผ่านเข้ามาได้ มีเพียงที่นอนและผ้าห่มเก่าๆ ที่ขาด ใช้ให้ความอบอุ่นร่างกายในยามหลับนอน ใช้ป้ายโฆษณาไวนิลบัง พอให้คุ้มแดด คุ้มฝน สำหรับที่ดินที่ทั้ง 2 พี่น้องพักอาศัยอยู่นี้เป็นที่ดินติดริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมเจ้าท่า จึงทำให้สองพี่น้องมีความกังวลถึงอนาคตและการดำรงชีวิตต่อไป

อีกทั้งปัจจุบันเข้าหน้าฝนบ้านที่พักอาศัยอยู่มานานก็เริ่มผุพัง เมื่อฝนตกลงมาน้ำก็รั่ว ทั้ง 2 พี่น้อง ต้องกางร่มเพื่อบังฝนเมื่อฝนหยุดก็นอนไม่ได้เพราะผ้าห่มและที่นอนเปียกจนหมด

โดย จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ พร้อมด้วย จิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม, เครื่องนุ่งห่ม, นม ,อาหารแห้ง และสิ่งของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้ได้ผ่อนคลายความทุกข์ยาก และ พูดคุยสอบถามถึงสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ทั้งสองท่านเพื่อให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตไปพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและพหุสังคมไปด้วยกัน

ทั้งนี้ จ่าวีรชาติ…เทวดาบนดอย มีความตั้งใจมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของสองพี่น้องนี้อย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกับจิตอาสาและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสามเงาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นต่อไป