ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคาราวานรถโฟร์วีลไดรฟ์ ตะลุยสวนทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล บนดอยสูงภายใต้รูปแบบงาน “ชิม ช็อป แชะแชร์ ผลไม้นานาพรรณ” เป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด พร้อมรับประกันคุณภาพทุเรียน GI อร่อยประทับใจผู้บริโภคแน่นอน

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการและคณะสื่อมวลชน ร่วมคาราวานรถโฟร์วีลไดรฟ์กว่า 10 คัน เดินทางขึ้นสวนทุเรียนม่อนผักกูด บ้านผามูบ และบ้านฝายหลวง อำเภอลับแล

ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนบนดอยสูง ชมทัศนียภาพสวยงามของ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ และสุโขทัย มีสายหมอกปกคลุม มีต้นทุเรียนกำลังออกผลตลอด 2 ข้างทาง พร้อมทั้งชิมทุเรียนที่ตัดสดๆ จากสวน เป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”ชิม ช้อป แชะ แชร์ ผลไม้นานาพันธุ์” ของจังหวัดอุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ซึ่งปีนี้แม้จะประสบภัยแล้งรุนแรง ทำให้ผลผลิตทุเรียน โดยเฉพาะหลงลับแล หลินลับแล ผลไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ราคาจึงสูงขึ้น แต่ยืนยันว่าคุณภาพดี สมราคา ผู้บริโภคจะประทับใจแน่นอน

สำหรับปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 / 2563 ทุเรียน มีพื้นที่ปลูกกว่า 41,000 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 27,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีลางสาด พื้นที่ปลูกกว่า 8,600 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 4,300 ตัน ลองกอง พื้นที่ปลูกกว่า 28,000 ไร่ ให้ผลผลิตกว่า 21,000 ตัน สับปะรด พื้นที่ปลูกกว่า 21,000 ไร่ ให้ผลผลิตกว่า 81,000 ตัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน