พปชร.พิษณุโลก เขต 1 มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างโอกาสคนจน

นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เขตเลือกตั้งที่ 1 พิษณุโลก กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสคนจน การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ให้โอกาสประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ ด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 

นายเศรษฐา กล่าวว่า หากได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดพิษณุโลก จะสานต่อสิ่งที่ตนได้ทำมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ส.จ.3 สมัย ทำให้สังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่ช่วยเหลือ ดูแลคนด้อยโอกาส ได้เปิดโอกาสและสร้างทางเลือกผ่านโครงการและกิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรเงินภาษี การส่งเสริมอาชีพด้วยงานฝีมือ และทักษะด้านIT และทักษะด้านภาษาต่างแก่กลุ่มผู้รับจ้างและบริการ 

“การขยายโอกาสทางการศึกษา ต้องคำนึงถึงการขยายโอกาสลงไปถึงประชาชนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยากจน การพิจารณาในภาพรวมเพียงประการเดียวไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ต้องทำ 3 เสาหลัก การใช้จ่ายภาคสังคม ภาษี ดูแลสิทธิแรงงาน การใช้จ่ายภาคสังคม เช่น อุดหนุนการศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ มีประกันสังคม ช่วยให้คนยากจนมีการศึกษา ได้รับการรักษายามเจ็บป่วย และได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือคนตกงาน เด็กกับผู้สูงวัยได้รับการดูแล แนวคิดเหล่านี้ ผมมุ่งมันและตั้งใจเดินหน้าสนับสนุนขับเคลื่อน “นายเศรษฐา กล่าว