พิษณุโลก รื้ออาคารบดบังศาล “พระองค์ดำ” คืบหน้าการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้าด้านหลัง


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกรมศิลปากร ได้กำลังดำเนินการรื้อถอนหลังคาอาคารขนาดใหญ่ ที่ บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมลักษณ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างรื้อถอน พร้อมกันนี้ ได้เทปูน คานคอนกรีตพร้อมขึ้นเสาอาคารหลังใหม่ด้านหลังศาลหลังเดิม เป็นรูปเกือกม้า หรือตัว C ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร

สำหรับรูปแบบอาคาร กำหนดให้นำวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอนอาคารที่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำไปใช้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ บริเวณด้านหลัง ผลให้ ล่าสุด คนงานก่อสร้าง นำเหล็กขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการรื้อจากตำหนัก โดยเฉพาะ โครงหลังคาเหล็ก จะนำมาใช้กับอาคารด้านหลังศาลเก่า ล้อมรอบศาลเก่า ซึ่งออกแบบไว้ใหม่เป็นรูปเกือกม้า หรือตัว C

ตามแบบสัญญาจ้างระหว่างสำนักศิลปากรที่ 6 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมลักษณ์ก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 7 / 2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มสัญญา 10 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วัน รวมทั้งรื้อถอนและก่อสร้างอาคารหลังใหม่วงเงิน 22,200,000 บาท พร้อมจะตกแต่งลานปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและสมพระเกียรติ กำหนดพื้นผิวถนนเป็นตัวหนอนสลับสีเชื่อมถึงหินอ่อนหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช