มทบ.34 เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับมือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน

594

มทบ.34 เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับมือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 2 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 4 โดยได้มีการซักซ้อมงาน ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยการเตรียมพร้อมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดให้เตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และจุดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการซักซ้อมแผนการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน ให้พร้อมตั้งแต่ขั้นปกติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

 

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว