มทบ.34 เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับมือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 2 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 4 โดยได้มีการซักซ้อมงาน ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยการเตรียมพร้อมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดให้เตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และจุดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการซักซ้อมแผนการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน ให้พร้อมตั้งแต่ขั้นปกติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

 

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว