ม.นเรศวร จัดนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้” ผลงานจิตรกรรมหลากสไตล์

 เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้” ขึ้น โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี มีตัวแทนจากกลุ่มศิลปินเมืองละโว้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งสาธิตการวาดภาพแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม์ หรือแบบฉับพลัน รูปหลวงพ่อพระพุทธชินราช

โดย ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และภาพราหูอมจันทร์ โดยเด็กชายศุภกร ปัญญาสงค์ วัย ๑๑ ปี หน่ออ่อนทางศิลปะ ศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

ภายในนิทรรศการ ชมผลงานจิตรกรรมจำนวน ๑๐๘ ชิ้น ฝีมือของกลุ่มศิลปินเมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๘ คน หลากหลายรูปแบบ ตามบุคลิกภาพ จิตนาการ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค แต่งแต้มบนผืนผ้าใบ พิเศษสุดภาพวาดที่สร้างสรรค์จากวัสดุใกล้ตัว ได้แก่ กาแฟและยาน้ำสีต่าง ๆ เช่น แดง เหลือง ม่วง ให้ความสวยงาม แปลกตา ไม่ซ้ำใคร


นิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้” เปิดให้ชื่นชมตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒

พรปวีณ์ ทองด้วง ภาพ/ข่าว