พะเยา พิธีตานขันข้าว 100 ขัน บวชป่าแบบโบราณ

วันที่ 13 มิถุนนายน 2562 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด และเครือข่ายทางสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านป่านาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา จัดพิธีตานขันข้าว 100 ขัน บวชป่าแบบโบราณ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์. ถวายสังฆทาน เพื่อเริ่มพิธี ” บวชต้นไม้ ” และมีการเตรียมอาหาร คาว-หวาน จำนวน100 ห่อ เพื่อถวายให้เจ้าที่ เจ้าทาง ผีป่า นางไม้ ตามความเชื่อมาแต่โบราณ ของชุมชนบนพื้นที่สูง

หลังจากเสร็จพิธี จึงเริ่มทำการบวชต้นไม้ โดยใช้ผ้าจีวรของพระสงฆ์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำการผูกขึงล้อมต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่าต้นไม้ได้ถูกบวชแล้ว และ มีการปลูกต้นไม้เสริมอีกจำนวน 2 ,400 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนกว่า500ไร่

ด้านนายถวิล สมกัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา กล่าวว่า วันนี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดโครงพัฒนาเครือข่ายทางสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ป่าหมู่บ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้ง อำเภอภูซาง , อบต.ภูซาง , กศน. ภูซาง , อุทยานแห่งชาติภูซาง , ชุดสัมพันธ์มวลชนทหารเขียว , ชุดสัมพันธ์มวลชนทหารพราน พร้อมด้วยประชาชนบ้านนาหนุน และใกล้เคียง มาช่วยกันทำพิธีบวชต้นไม้ และ ปลูกป่ากันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งทางศูนย์ก็เตรียมกล้าพันธ์ไว้หลายชนิด อาทิเช่น พยุง , ตะเคียน , มะค่าโมง , แค่นา , มะขามยักษ์ , ลูกหว้า , ลิ้นจี่ป่า , ต้นพะยอม และต้นสัก ซึ่งจะมีทั้งไท้ใช้สอย และไม้ผลบางส่วน เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างให้ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำ และให้คน และสัตว์ อยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุขดั่งเช่นชื่อโครงการ คือคนให้สวัสดิการกับป่า ป่าก็จะให้สวัสดิการกับคนและสัตว์อย่างมีความสุขตลอดไป