ฮือฮา!! พระภิกษุสามเณร อำเภอแม่สอด กางมุ้งฉันเพล ป้องกันยุง-แมลงวัน


ถือเป็นเรื่องฮือฮา เมื่อมีการแชร์ภาพในโลกโซเชียสเน็ตเวิร์ก พระฉันภัตตาหาร ในมุ้ง ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าในช่วงเวลาฉันเช้าและฉันภัตตาหาร เพล เด็กวัด ต่างมีการกางมุ้ง จัดเตรียมภัตตาหาร ไว้บนโต๊ะ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้ฉันภัตตาหาร ในมุ้ง


จากการสอบถามพระปลัดชัชวาล ติกฺขญาโณ เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี ทราบว่าสำหรับสาเหตุที่ต้องมีการกางมุ้ง ให้พระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหาร เนื่องจาก ช่วงนี้ทางวัดกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงศาลาหอฉัน จึงต้องมาใช้ศาลาริมน้ำ เป็นหอฉันชั่วคราว ทำให้เวลาพระฉันภัตตาหาร มีทั้งยุงและแมลงวัน รบกวน ประกอบกับช่วงนี้ เริ่มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่สอด จึงต้องมีการเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อาพาธเป็นโรคไข้เลือดออก


ทั้งนี้ ทางวัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขต ภาคเหนือ จึงอยากกระตุ้นเตือนถึงญาติ โยม ให้มีการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ด้วยการยึดหลัก 5 ป. 1 ข. มาตราการ 5 ป 1 ข คือ ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ที่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีผู้ป่วยแล้ว 224 ราย โดยที่อำเภอแม่สอด พบผู้ป่วยแล้วกว่า 27 ราย


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น