มทบ. 35 เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน รับมืออุทกภัยและน้ำป่า

760

มทบ. 35 พร้อมช่วยเหลือประชาชน ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รับมืออุทกภัยและน้ำป่าในพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 12 มิ.ย. 62 พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ชีพ กู้ภัย รวม 245 นาย รถยนต์ 22 คัน

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยทหารทุกแห่งตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ โดยหน่วยทหารจะต้องเป็นหน่วยแรกที่เข้าถึงพื้นที่ โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสำรวจและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น จากนั้นจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ต่อไป เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม การตรวจความพร้อมในวันนี้ เพื่อซักซ้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา สร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน