หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมมอบโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ แก่ราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่บริเวณทำนบกั้นน้ำ พื้นที่บ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พันเอกอาร์ม ชงัดเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกำลังพล ร่วมเป็นประธานส่งมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ ปีพ.ศ. 2562 ให้กับราษฏร ในพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งราษฏรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ ในพื้นที่สูง

ทั้งนี้หน่วยได้มีการส่งมอบโครางการ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 4 เมตร ในพื้นที่บ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ซึ่งคาดว่าราษฏรจะได้รับประโยชน์มากกว่า 300 ครัวเรือน 2 .งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิมให้ได้ขนาด 80 x 100 x 3.5 เมตร ลาด 1:2 บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ 8 ตำบลขะเนจื้อ 3.งานปรับปรุงทางลำลองเป็นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2.2290 กิโลเมตร บ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ 8 ตำบลขะเนเจื้อ 4.งานปรับปรุงทางลำลองผิวทางจราจรลูกรัง กว้าว 4 เมตร ระยะทาง 1.965 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้าน ขะเนจื้อ หมู่ 7 ตำบลขะเนจื้อ และ 5.งานขุดสระน้ำเก็บน้ำในไร่นา บ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด

เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งมอบโครงการก่อสร้าง เส้นทาง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างดังกล่าว ในการมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก และมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค และบริโภค อย่างเพียงพอ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารอีกด้วย

ในโอกาสนี้หน่วยยังได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา 904 มอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ราษฏรอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น