พะเยา พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ชี้ไม่เห็นด้วย เงินรายได้พระเข้าบัญชีวัด


พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ชี้ไม่เห็นด้วยกับเงินรายได้พระ ที่ทางกรมศาสนาจะให้จัดทำบัญชี โดยไม่ให้พระถือเงินนั้นไม่สามารถที่จะทำได้กับพระในพื้นที่ชนบทและเป็นวัดขนาดเล็ก ขณะที่เงินจากรายได้ของทางวัดทางคณะกรรมการวัด ก็ได้มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องเป็นระบบ และรายงานให้สำนักพุทธศาสนาทุกสามเดือนอยู่แล้ว

พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาาชี้แจงกรณีที่กรมศาสนาจะให้พระไม่สามารถถือเงินได้นั้น ไม่สามารถกระทำได้ในวัดที่อยู่ชนบทและวัดที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งวัดที่มีรายได้น้อย เนื่องจากหากพระจำเป็นที่ต้องใช้ เช่นมีอาการป่วยอาพาธก็ต้องเดินทางไปรักษาตัวด้วยตนเอง ไม่สามารถที่จะเบิกเงินกับทางวัดได้เนื่องจากวัดไม่ได้มีรายได้ที่มากมาย หรือพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือชนบทห่างไกล ก็ไม่มีรายได้อะไรมากมายนัก หากจำเป็นต้องซื้อสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว ก็ต้องไปจัดซื้อหาเอง

ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับที่ทางกรมศาสนาจะให้ทางพระที่มีรายได้ นำเงินเข้าบัญชีวัดดังกล่าวและเรื่องนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และคาดว่าไม่สามารถทำได้ ขณะที่เงินรายได้ของทางวัด เช่นงานผ้าป่า กฐินหรืองานบุญต่างๆทางวัดก็ได้มีคณะกรรมการในการดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว และต้องรายงานให้กับสำนักพุทธทุกสามเดือนเพื่อทำการตรวจสอบบัญชี ซึ่งตรงนี้ทางวัดก็ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องมาโดยตลอด

สัมภาษณ์…พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6