พบพระ ชาวบ้านกว่า 500 คน ประท้วงการประปาห้ามขยายเขต หวั่นน้ำไม่เพียงพอ

946

พบพระ ชาวบ้านกว่า 500 คน ประท้วงการประปาห้ามขยายเขต หวั่นน้ำไม่เพียงพอ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562  ที่บริเวณลานพระบรมรูป ร. 5 หน้า ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชาชนจาก 16 หมู่บ้านของ ตำบลพบพระ กว่า 500 คน ได้มาชุมนุมประท้วงการขยายเขตประปาจากตำบลพบพระ ไปยังตำบลว่าเล่ย์ อำเภอพบพระ  มีการชูป้ายประท้วงเรียกร้องให้การประปาภูมิภาคพบพระ ยกเลิกโครงการฝังท่อขยายเขตส่งน้ำไปยัง ตำบลวาเล่ย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระเช่นเดียวกัน

โดยมีนายเสาร์คำ ปัญญากุล รองนายกเทศบาลตำบลพบพระ เป็นแกนนำ รวมทั้งมีการยื่นหนังสือคัดค้านให้กับนายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาแม่สอด ที่ดูแลพื้นที่อำเภอพบพระด้วย ซึ่งมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นสักขีพยาน


ทั้งนี้แกนนำผู้ประท้วง ให้รายละเอียดว่า การประปา ไม่มีการประชาคมจะมีการขยายเขตน้ำประปาไปยังตำบลวาเล่ย์ จู่ๆบริษัทรับเหมาก็เข้ามาทำการวางท่อโดยพละการ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้น้ำไม่พอใจเพราะปกติในช่วงหน้าแล้งน้ำในตำบลพบพระ ก็แทบไม่พอใช้ หากขยายไปตำบลอื่นก็จะสร้างความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร ที่มาประท้วงต้องการให้เอาท่อที่ฝังทั้งหมดออกไปและยกเลิกการขยายเขต หากไม่ปฏิบัติตามจะปักหลักประท้วงอยู่หน้าอำเภอ


ขณะที่นายวรัตม์ฐนัน ผจก.การประปา กล่าวกับชาวบ้านว่า โครงการขยายเขตประปา เป็นโครงการของงบจังหวัดตาก เพื่อขยายประปาไปยังพื้นที่ 3 อำเภอ 14 ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วย อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด และ อ.พบพระ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งถนน ไฟฟ้า น้ำประปา หากจะให้ยกเลิกต้องให้ทางจังหวัดหรือการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาถึงจะยกเลิกได้ เบื้องต้นรับหนังสือคัดค้านนี้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนต่อไป


ขณะที่นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า ชาวบ้านมาประท้วงคัดค้านการประปาที่จะขยายเขตไปยังตำบลวาเล่ย์ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพบพระเกรงว่าน้ำประปาจะขาดแคลน ซึ่งทางอำเภอทราบข่าวก็ได้รายงานไปการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแก้ไขและพูดคุยกับชาวบ้าน

มีรายงานล่าสุด ชาวบ้านพอใจหลังจาก ผู้จัดการ ประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด และนายอำเภอพบพระ รับข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ยุติโครงการ และขนย้ายวัสดุออกนอกพื้นที่

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น