ขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ออกตรวจจัดระเบียบป้องปราบรถโดยสารประจำทางขึ้นราคาเกินกฎหมายกำหนด พร้อมตรวจป้องปราบยาเสพติด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายประคัลภ์ รักชาติ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เพื่อออกตรวจจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอแม่สอด พื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาค่าโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ชุดสนัขทหาร และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้มีการออกตรวจป้องปราบ เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอีกด้วย
นายประคัลภ์ รักชาติ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด กล่าวว่าการลงพื้นที่ ตรวจสอบในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารว่ามีการเก็บค่าโดยสารเกินราคา ทั้งรถโดยสาร สายแม่สอด-ริมเมยหรือในตลาด เช่นสายแม่สอด-ริมเมย ค่าโดยสารของกรมขนส่งทางบกอนุญาต กำหนดให้ไม่เกินคนละ 7 บาท แต่มีการร้องเรียนว่ามีการเก็บค่าโดยสารถึงคนละ 50 บาท สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจ ก็ได้ออกมาตรวจสอบตลอด โดยวันนี้ได้มีการออกมาตรวจสอบว่ารถที่วิ่งโดยสารทั้งหมด มีการปิดราคาค่าโดยสาร ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งพบว่าบางคัน ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ได้ดำเนินการออกใบสั่งเปรียบเทียบปรับ


จึงอยากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน ผู้ใช้บริการรถโดยสาร สาธารณะต่างๆ ถ้าหากว่ารถโดยสารไม่ติดอัตราค่าโดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินราคาที่ทางราชการกำหนดสามาถแจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนพนักงานขับรถทุกท่านก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร ขับรถไม่กีดขวางการจราจร และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางราชการ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น