PEAอุตรดิตถ์ ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบงกช วิเศษทักษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ 1ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยมีนางภัสสุรีย์ สังเวียนวงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติหลักการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดรวมงาน ร่วมกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยที่เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล และเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคารระดับ 1 ภายใต้ชื่อโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับชุมชน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ภาพ:ข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน