พะเยา ชาวบ้านออกหา “หอยขม”หลังน้ำแห้งสร้างรายได้

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม และตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เข้าทำการหาหอยขมบริเวณกว๊านพะเยาช่วงนี้ หลังจากน้ำลดลงและสามารถหาหอยขม ได้วันละกว่า 30 ถึง 40 กิโลกรัม โดยนำไปรับประทานและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาท

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมและตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าทำการงมหอยขมบริเวณแหล่งน้ำกว๊านพะเยา กันเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ หลังจากปริมาณน้ำลดลงและสามารถที่จะงมหาหอยขมได้ เป็นจำนวนมากในช่วงนี้ เนื่องจากหอยขมหรือหอยจูบที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกัน จะสามารถหาได้ง่าย เนื่องจากปริมาณน้ำของกว๊านพะเยาที่ลดลง โดยชาวบ้านสามารถที่จะลงงมหรือ ค้นหาได้ไม่ยากมากนัก และในแต่ละวันสามารถที่จะหาได้จำนวนมาก ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ได้ออกหาหอยขมในช่วงนี้เพื่อนำมารับประทานรวมทั้งชาวบ้านบางส่วนก็เดินทางออกมาหาหอยขมบริเวณกว๊านพะเยา เพื่อนำมารับประทานและจำหน่าย

โดยชาวบ้านระบุว่า ในการหาหอยขมในช่วงนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น้ำเริ่มแห้งจะสามารถหาได้ง่ายซึ่งในแต่ละวันจะสามารถหาได้วันละ 30 ถึง 40 กิโลกรัมต่อคน และนำไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 ถึง 40 บาท ซึ่งในแต่ละวันสามารถสร้างรายได้ให้ร่วมกว่า 1,000 บาท ต่อวัน เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณหอยขมที่อยู่บริเวณกว๊านพะเยาสามารถหาได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากปริมาณน้ำลดลง และสามารถงมหาหอยคมดังกล่าวได้ง่าย กว่าที่ปริมาณน้ำมีมาก ซึ่งถือว่าในช่วงนี้สามารถที่จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ที่เดินทางมาหาหอยขมที่กว๊านพะเยาได้เป็นอย่างดี

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว