ยายสาหร่าย “หญิงชรา” ขายปลาหน้าวัดใหญ่ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับบัตรคนพิการ เพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญ์ฐญา ภู่สวาส อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ได้อำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจำตัวผู้พิการให้แก่ คุณยายสาหร่าย ผุยรอด อายุ 84 ปี

โดยวันนี้ได้พาคุณยายสาหร่ายไปโรงพยาบาลพุทธชินราช ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อขอให้แพทย์ประเมินความพิการและขอขึ้นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล คุณยายได้ใช้สิทธิ์การรักษาของหลักประกันสุขภาพทันทีที่มีเลข13หลัก​ พร้อมได้รับไม้เท้าสามขาช่วยในการเดิน

ซึ่งคุณยายสาหร่ายชอบมาก​ ต่อมานำคุณยายมาขึ้นทะเบียนและทำบัตรคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมได้บัตรทันทีเพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐ ในการช่วยเหลือขั้นต่อไป


นางกัญญ์ฐญา กล่าวว่า โครงการสำรวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2559 โดยการเริ่มตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วม กับอาจารย์แหวว รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ และทีมอาจารย์คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ ร่วมกับอดีตนายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (นอภ.ธงชัย ตรีทิพยรักษ์)

ต่อมาในปี 2560 ทางโครงการได้ประสานเชิญสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาตรวจ ดีเอ็นเอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปกติถ้าไปตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจรายละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท และต้องเสียค่าเดินทางเอง ในคราวนั้นมีผู้ได้รับการตรวจดีเอ็นเอจำนวน 39​ ราย และขณะนี้ทุกคนต่างก็ได้รับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว​ ส่วนยายสาหร่ายซึ่งไม่มีคู่ตรวจดีเอ็นเอ​ ต้องใช้เพียงพยานบุคคล​ นับเป็นรายแรกที่ได้รับบัตรประชาชนในโครงการที่ทำ​มา