พิษณุโลก จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น. โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลกนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ฯ
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ)

ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้วิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และ ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัส ณ ดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2535 ความว่า “ … ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้าน เป็นราษฎรเต็มที่แล้ว ก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้ ”


ทั้งนี้ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนสหกรณ์โรงเรียนวัดบางทราย จำนวน 13,500 บาทอีกด้วย