เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตายเพิ่มปีก่อน แม่ฮ่องสอนลดลง

สรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
สรุปสถิติการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตายลดลง


ข้อมูลสรุปการเกิดอุบัติเหตุในเขตรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 256 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุขึ้น 115 ครั้ง บาดเจ็บ 115 ราย เสียชีวิต 16 ราย ลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 56 ครั้ง บาดเจ็บ 56 ราย เสียชีวิต 2 ราย ลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 80 ครั้ง บาดเจ็บ 80 ราย เสียชีวิต 8 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปยอดสะสมตั้งแต่วันแรกคือวันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ของ 4 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด รวม 273 ครั้ง บาดเจ็บ 274 ราย เสียชีวิต 27 ราย