พะเยา ฝนทิ้งช่วงน้ำกว๊านพะเยา ลดลงเหลือเพียง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร จนทำให้สามารถสังเกตเห็นสันดอนเป็นบริเวณกว้าง และคาดว่าหากไม่มีฝนตกเติมลงมาในพื้นที่ ระยะหนึ่งอาทิตย์นี้ปริมาณน้ำจะเข้าสู่วิกฤติเหมือนปี 2559

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมองเห็นสันดอนของพื้นดินบริเวณกว๊านพะเยาเป็นวงกว้าง โดยล่าสุดปริมาณน้ำเหลือเพียง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังคงไม่มีน้ำเข้าเติมพื้นที่กว๊านพะเยา

คาดว่าภายในสัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ และไม่มีปริมาณน้ำเติมลงสู่กว๊านพะเยา คาดว่าจะเหลือปริมาณน้ำเพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์กว๊านพะเยา รวมทั้งการผลิตน้ำประปา และจะเข้าสู่วิกฤติเหมือนในปี 2559 ล่าสุดจนถึงขณะนี้ในพื้นที่ยังคงไม่มีฝนตกลงมาเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ได้เลย