“ครูซัน” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
18 ปี ที่จากไป ทิ้งบทเพลง ให้ผู้คนรู้จักเมืองตาก  โดย ..สบเกษม แหงมงาม


คนตาก ได้รับข่าวร้าย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2544 จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แจ้งว่า ครูซัน หรือสมพงษ์ หมื่นจิตต์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไม้กะพง ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยโรคติดเชื้อในปลอด ที่รักษามานานหลายปี เป็นการปิดชีวิตของศิลปินเพลงเพื่อชีวิต อายุเพียง 42 ปี เขาแต่งเพลงเอง ร้องเพลงเอง ลงจากยอดดอยสูตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง เปิดหมวกร้องเพลง ริมน้ำปิง เชิงสะพานแขวนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินธ์ 200 ปี และในเมืองหลวง เรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของตาก ก็ว่าได้
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแต่งเพลง ร้องเพลงเอง กับกีต้าร์โปร่งคู่ใจ วันหนึ่ง เขาได้รับเงินสนับสนุนก้อนหนึ่งจากนายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานชมรมตะกร้อจังหวัดตาก อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง โดยการประสานงานจากครูนักตะกร้อตัวแทนจังหวัดตาก ที่เป็นครูโรงเรียนบ้านไม้กะพง เทปชุดแรก “เพื่อเด็กน้อย” จำหน่ายจ่ายแจกไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

จะว่าเป็นความบังเอิญ หรือโชคช่วยในความตั้งใจกระทำความดี ก็ว่าได้ ในการอบรมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ที่จัดขึ้นโดยกระผม และพวก ที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา “ครูซัน” ได้ไปเปิดตัวร้องเพลงชุด “เพื่อเด็กน้อย” และเราโชคดีที่ได้นักประชาสัมพันธ์ ระดับชาติ ปรีชา ทรัพย์โสภา จัดรายการสดข่าว 6 โมงเช้า ออกอากาศที่เขื่อนภูมิพล ดังไปทั่วประเทศ และได้ เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ บก.ใหญ่ มติชนรายวัน และรายสัปดาห์ เผยแพร่พลงานและเพลง ผ่านคอลัมน์บรมครูด้านดนตรี อาจารย์ขุนทอง วิพากษ์วิจารณ์ ผลงานและเพลงของ “ครูซัน” บทเพลง ผลงาน ปรากฏผ่านคอลัมน์ รายวัน รายสัปดาห์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ออกรายการสด ดังระเบิดเถิดเทิง ทั่วฟ้าเมืองไทย

ผลงานเพลงของ “ครูซัน” มีมากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งได้ไปออกรายการบ้านเลขที่ 5 สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 คนต้นคน จากไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. และร่วมกับผู้ว่า ฯ ปรานชัย บวรรัตนปราณ และทิวา พิมพิสุทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองตาก แถลงข่าวงานกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง และอีก ๆ หลายรายการ ผลงานมีมากมาย เช่น ครูซัน ชุดที่ 1 ครูเพื่อชีวิต ชุดที่ 2 แอ่วอุ้มผาง ชุดที่ 3 เส้นทางตะวัน ชุดที่ 4 ผ่าห่มใจ ชุดที่ 5 ซันยิบซี ชุดที่ 6 คนดีของแผ่นดิน ชุดที่ 7 ดอกไม้แห่งชีวิต ชุดที่ 8 ใต้เงาจันทร์ นักฟังเพลงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงา

ครูซัน เกิดวันที่ 20 ธันวาคม 2502 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก บิดาชื่อ นายสุพจน์ หมื่นจิตต์ มารดาชื่อ นางลำดวน หมื่นจิตต์ โตขึ้นมาพักอาศัยที่บ้านหนองหลวง ชุมชนเทศบาลเมืองตาก การศึกษา ประถมศึกษา รร. ตากสินราชานุสรณ์ จ.ตาก มัธยมศึกษา รร. ตากพิทยาคม จ.ตาก ระดับ ปกศ.ต้น วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ระดับ พม. (ปกศ.สูง) ศึกษาด้วยตนเอง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม. ก่อนเสียชีวิต สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ได้มอบโล่รางวัล “ดนตรีศรีเมืองตาก” ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ สปช. และชาวจังหวัดตาก


ประวัติการรับราชการ บรรจุเข้ารับราชการครู ณ. รร. บ้านแม่กลองเก่า อ. อุ้มผาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 / พศ. 2522-2529 รับราชการครู รร. บ้านแม่กลองเก่า อ. อุ้มผาง จ. ตาก / พศ. 2530 รับตำแหน่ง ครูใหญ่ ณ. รร. บ้านกะแง่คี อ. อุ้มผาง จ. ตาก / พศ. 2531-2534 รับตำแหน่ง ครูใหญ่ ณ รร. สามัคคีวิทยา อ. อุ้มผาง จ. ตาก / พศ. 2535-2544 (ตำแหน่งสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต) อาจารย์ใหญ่ รร. บ้านไม้กะพง อ. อุ้มผาง จ. ตาก ชีวิตครอบครัว

ประวัติการทำงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ครูซัน ได้มีโอกาสเล่นดนตรีถวายต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ถึง 3 ครั้ง ,ได้รับการยกย่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรื่องเพลงแนะนำการท่องเที่ยวเมืองตาก ,ได้รับเชิญจาก สปช. ให้เป็นวิทยากร จัดทำเพลงให้กับสมัชชาเด็กแห่งชาติ , ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ,ได้รับโล่ห์เกียรติยศเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ,ได้รับการประกาศเกียนติคุณจากชมรมผู้สื่อข่าว ในสาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชนบท

ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมเป็นศิลปินในโครงการ “ศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก” , เป็นวิทยากรอบรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนใน ศปจ. ตาก ,ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมในโครงการ “ประชาธิปไตยสัญจร” ในการจัดคอนเสิร์ต “รวมใจดอกไม้บาน” , จัดตั้งกองทุน “เพื่อเด็กดอย” และเป็นผู้ดำเนินการหาทุนเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน มอบทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน 8 โรงเรียนๆ ละ 5000 บาท และ มอบเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน แบบเรียนต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในอำเภออุ้มผางเป็นจำนวนมาก

ครูซัน สมรสแล้ว มีบุตรธิดา 2 คน ครูซันผู้เป็นผู้ให้ ครูที่เป็นโมเดลของการเสียสละ แก่เด็กชาวไทยภูเขา เด็กไทยพื้นราบ เป็นตัวอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง ได้สืบต่อการกระทำความดี และขอขอบคุณ ครูซัน ที่ได้ประกาศป่าวร้อง ให้ผู้คนทั่วประเทศ รู้จักแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ด้วยเสียงและบทเพลง กระหื่มไปทั่วไทย จนถึงทุกวันนี้

18 มิถุนายน 2562 วันครบรอบ 18 ปี การจากไปของ “ครูซัน” สมพงษ์ หมื่นจิตต์ พวกเราชาวตากขอคารวะด้วยความจริงใจ !!..