พะเยา เกษตรกรชาวสวนหอมหัวแดงรีบเก็บผลผลิต ราคาดี

วันที่ 19 มิ.ย 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกษตรกร บ้านร่องขุย หมู่ 10 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างพากันรีบเก็บผลผลิต หอมหัวแดง บริเวณ กลางทุ่งนา ซึ่งเริ่มแก่และมีราคา ชาวบ้านจึงพากันรีบเก็บจำหน่ายส่งพ่อค้าคนกลาง สำหรับหอมหัวแดง ปีนี้ ราคากิโลกรัมละ 15 บาท แต่ก็ยังถือว่ามีราคา กว่าปีก่อนๆ ชาวบ้านจึงเริ่มเก็บเกี่ยวหอมหัวแดง เพื่อขายสร้างรายได้ ช่วงก่อนฤดูทำนา

นายคำ มิ่งขวัญ เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวแดง เล่าว่าตนเองได้ทำอาชีพปลูกหอมหัวแดง ก่อนฤดูทำนา ซึ่งจะ ปลูกในช่วงเดือนเมษายน และจะเก็บเกี่ยว ในเดือนมิถุนายน และทำอาชีพปลูกหอมหัวแดงมาเป็นเวลาช้านาน ในปีก่อนๆมาราคาไม่ค่อยดีแต่ตนเองก็ทำมาตลอด และราคาเพิ่งจะมาดีช่วงปีที่แล้วและปีนี้ สำหรับปีนี้ราคากิโลกรัมละ 15 บาทตนเองปลูกบริเวณไร่นา ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ ปีนี้ถือว่าสร้างรายได้ ให้กับตนเอง หลังจากเสร็จฤดู เก็บเกี่ยวหอมหัวแดงเสร็จตนเองก็จะทำนาต่อ