พิษณุโลก จัดงานย้อนยุคแสง สี เสียง “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก”ดึงศิลปินชื่อดังร่วมงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมลกฤษศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก” ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน นี้ ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งการจัดงานยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบ บรรยากาศย้อนอดีตเมืองสองแคว พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรักชาติรักถิ่นและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่เยาวชนและประชาชน

ทั้งนี้ด้านการแสดงสื่อประสม แสง เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในชุด “สองแคว ทวิสาขะ แผ่นดินแห่งพระบรมไตรโลกนาถ “ ผสมผสานเทคนิคมัลติมิเดียที่ทันสมัย ผ่านม่านน้ำและจอแอลอีดีที่มีความอลังการและงดงามเป็นอย่างยิ่ง ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน โดยนำเสนอเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในการทำสงครามปราบกบฏ และสร้างรากฐานการปกครองทำให้เมืองพิษณุโลกรุ่งเรือง

ทั้งนี้ จะได้นำนักแสดงชื่อดัง “วินัย ไกรบุตร “ พร้อมนักแสดงสมบทกว่า 200 ชีวิต นอกจากนั้น มีการบรรเลงเพลงขลุ่ยจาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทยสากล) และอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ด้านวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีกิจกรรม ประกอบด้วย โซนจัดแสดงวิถีถิ่น 9 เสน่ห์ 9 วิถี ของดีจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรม 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก โซนถ่ายภาพและนิทรรศการ ภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองสองแคว” เรียนรู้อดีตเมืองสองแควผ่านรูปถ่ายในอดีต โซนงานวัดและมหรสพงานวัดในยุค สองแควแลอดีต จำลองบรรยากาศงานวัดและมหรสพแบบย้อนยุคมาให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานเพลิดเพลิน และโซนตลาดย้อนยุคเมืองสองแคว

ชนันท์  ช่างเงิน  ภาพ/ข่าว