กีฬา

ราชมงคล ล้านนา เปิดการแข่งขันกีฬา “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34 อย่างยิ่งใหญ่ 9 ราชมงคล

ราชมงคล ล้านนา เปิดการแข่งขันกีฬา “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่34 อย่างยิ่งใหญ่ 9 ราชมงคล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด ” สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” มีการแสดง 3องค์ คือ ทิพยจตุอุดมธารา แห่งล้านนามหานทีชีวิต สะบัดกลองชัยก้องฟ้า รับขวัญแขกหล้า สู่ล้านนานครพิงค์ และราชมงคลร่วมใจ สืบสานสายใยแห่งมิตรไม่ตรี


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนักกีฬา โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคเหนือ 9 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 3,000 คน จำนวน 15 ชนิดกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close