ท่องเทียว

พิษณุโลก เริ่มเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน นายอำเภอ-นายก อบต.คันโช้ง เปิดให้ประชาชนแช่น้ำ เลือกนั่งซุ้ม 1,000 ซุ้ม ห้วง 4 เดือนเต็ม

พิษณุโลก เริ่มเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน นายอำเภอ-นายก อบต.คันโช้ง เปิดให้ประชาชนแช่น้ำ เลือกนั่งซุ้ม 1,000 ซุ้ม ห้วง 4 เดือนเต็ม

วันนี้ 4 ก.พ.61 ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม นายก อบต.คันโช้ง.อำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกันลั่นฆ้องไชย 9 ครั้ง เพื่อเปิดงานท่องเที่ยวชุมชนจุดเล่นน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บริเวณท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน


ก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ร่วมกับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขอใช้พื้นที่บริเวณสองฝั่งริมน้ำแควน้อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสและเล่นน้ำ ห้วงฤดูร้อน เนื่องจากกรมชลประทานได้เปิดการระบายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปกติอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนหลายคนนำเสื่อ ข้าวปลา อาหาร ส้มตำ มานั่งกิน

ต่อมา อบต.คันโช้ง จึงได้จัดระเบียบร้านค้า ตั้งคณะกรรมการ ดูแลราคาอาหาร, ที่จอดรถ, ห้องน้ำและแพยางครบวงจร โดยเปิดซุ้มให้ประชาชนเช่า นั่งแช่น้ำเพื่อพักผ่อนคลายร้อน ทุกช่วงสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำหลายคนแสน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของชาวพิษณุโลก

ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสและเล่นน้ำฤดูร้อน ช่วงวันหยุด หนาแน่นมาก เนื่องจากน้ำใสสะอาดเหมาะสำหรับเล่นน้ำ ปีนี้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่จะเป็นแกนนำพร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลในภาพรวมให้เป็นมาตราฐานด้านความปลอดภัยและความสะอาดฯลฯ

นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม นายกอบต.คันโช้ง ในฐานะประธานกลุ่มท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าว ได้เปิดรับสมัครประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,000 ซุ้ม พร้อมจัดตั้งกองอำนวยการเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว เปิดให้ประชาชนเล่นน้ำตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์จนถึง 31 พฤษภาคม 61 เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพแก่ประชาชนชดเชยแก่คนในพื้นที่ ซึ่งได้เสียสละจากสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปีนี้คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนคน เนื่องจากปีที่ผ่านมา นับยอดไว้ประมาณ 5-6 แสนคน

ตำบลคันโช้งจะมีรายได้เข้าประมาณ 40-50 ล้านบาท และจังหวัดพิษณุโลกจะมีรายได้จากที่พักและบริการร่วม 120 ล้าน เมื่อสิ้นสุดเทศกาล แล้ว อบต.คันโช้ง จะแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อถอนร้านค้าพร้อมทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่คืนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close