กกล.รส.อุทัยธานี ประชุมพบปะประชาชนรับฟังปัญหา ชี้แนวทางแก้ไข

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. บก.ควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี (กกล.รส.จว.อ.น.) โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.4) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายดำรงค์ พระเกษแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน (ผญบ.) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ร่วมประชุมหมู่บ้านและพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆภายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตามข่าวสาร การแชร์ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นข่าวเท็จและการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

โดยให้ประชาชนตรวจสภาพบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก พร้อมกับเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางครึ่งเส้น ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย