พะเยา “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


จังหวัดพะเยาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดกิจกรรมเริ่มต้นเวลา 04.45 น. นักวิ่งลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและหมายเลข
เวลา 06.05 น. นักวิ่งอบอุ่นร่างกายด้วยแอโรบิค
เวลา 06. 15 น. นักวิ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ ยืนประจำตำแหน่งบริเวณหน้าเวที

จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวเทิดพระเกียรติและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ นักวิ่ง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกัน


เวลา 06. 25น. ประธานในพิธีกดแตรให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร ณ จุดSTART-FINISHจากบริเวณอนุเสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และ เวลา 06.40 น. ประธานในพิธีกดแตรให้สัญญาณปล่อยตัว นักวิ่ง Fun Run 2 กิโลเมตร