เมืองตาก จัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด รางวัลชนะเลิศนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 9 พ.ค.67 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 โดยมี พัฒนาการจังหวัดตาก ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ส่วนราชการ และคณะกรรมการดำเนินการประกวดฯ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผ้าพื้นถิ่น ที่เป็นสุดยอดของจังหวัดตาก

โดยการประกวดครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และช่างทอผ้า จากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตาก ส่งผ้าสมัครเข้าประกวดประเภทผ้าทอ จำนวน 12 ชิ้น และประเภทผ้าหัตถกรรม จำนวน 20 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 32 ชิ้น

ทั้งนี้ การจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

รวมทั้งเป็นการผลักดันมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเพื่อค้นหาสุดยอดผ้าจังหวัดในประเภทผ้าทอ และประเภทผ้าหัตถกรรม ซึ่งผืนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัด จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ต่อไป.

Cr : สนง.พัฒนาชุมชน จ.ตาก
: วิธาร วิภามณีโรจน์