พะเยา สวนบัวธรรมชาติกว่า 1 พันไร่ ปล่อยให้ชาวบ้านเก็บกินขายได้ฟรี

พบสวนบัวกว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแล ซึ่งเปิดให้ชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านทั่วไป เข้าทำการเก็บฝักบัวนำไปบริโภคและจำหน่ายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งร้องขอให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งทำมาหากินต่อไป เนื่องจากในปีนี้บัวเกิดตามธรรมชาติเป็นบริเวณกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน

นายพิษณุ ปรางค์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันสะหลี ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูสวนบัวในพื้นที่หนองเล็งทราย เขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังพบมีสวนบัวหลวงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมากกว่า 1,000 ไร่ และขณะนี้ได้เริ่มออกดอกและให้ผลผลิตเป็นฝักบัว เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทางหมู่บ้านได้มีการรณณรงค์ที่จะให้ชาวบ้านสามารถที่จะเข้าเก็บฝักบัว เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

 

นายพิษณุ เล่าว่า บัวหลวงดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยในปีนี้ได้เกิดสวนบัวขึ้นเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 1,000 ไร่ซึ่งในชุมชนจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสามารถเข้าทำการเก็บฝักบัวนำไปบริโภคและจำหน่ายได้ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะชาวบ้านจริงๆเข้าทำการเก็บผลผลิต และได้มีการ เรียกร้องให้ชาวบ้านเข้าทำการเก็บเฉพาะฝักบัวเท่านั้นส่วนดอกบัวนั้นคือจะให้เก็บเฉพาะที่มีงานบุญใหญ่ๆเท่านั้น

เนื่องจากดอกบัวนั้นชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงเฉพาะการไหว้พระเท่านั้น แต่ฝักบัวสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ ซึ่งในปีนี้ถือว่าบัวหลวงดังกล่าวได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นบริเวณกว้างอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนซึ่งในช่วงเช้าของทุกวันจะมีชาวบ้านเดินทางมาเก็บฝักบัวบริเวณดังกล่าวและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นทางชุมชนยังจัดให้เป็นสถานที่ชมท่องเที่ยวสวนบัวอีกด้วยสัมภาษณ์..นายพิษณุ ปรางค์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านสันสะหลี ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ขุนพันธ์. กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว